Моя політика

Моя политика

Інформаційно-психологічна війна епохи глобалізації: (Частина 5. Доктринальний підхід, місце і роль розвідувальної діяльності Туреччини в політиці НАТО)

Рейтинг користувача:  / 0

Інформаційно-психологічна війна епохи глобалізації (Частина 5. Місце і роль розвідувальної діяльності Туреччини у системі оперативної відповідальності НАТО та геостратегічних інтересів США і Великої Британії в Євразії: прихований вигідний вплив на рівень радикалізації мусульманських організацій і рухів)

У період з 1986 по серпень 1991 року практична професійна діяльність змусила автора статті зайнятися глибоким вивченням наукових напрацювань, пов’язаних із проблемами розвитку таємних світових  елітарних спільнот, які у цей час розпочинали перші кроки активної діяльності щодо створення нелегальних осередків на території держав Організації Варшавського Договору (Польщі, Угорщини, Румунії, Чехословаччини) та Радянського Союзу (зокрема, в Україні, Росії, Бєларусі, Литві, Латвії, Естонії), а також наукових положень західних і російських дослідників з геополітики. У зв’язку з цим автору вдавалося отримувати доступ до різноманітної інформації із порушеної проблематики, в тому числі й конфіденційного характеру.

Детальніше...

Інформаційно-психологічна війна епохи глобалізації: Частина 3. Китай, Індія;Частина 4. Пакистан і радикальні мусульманські рухи

Рейтинг користувача:  / 0

У попередніх номерах «Юридичного журналу» (№№ 5-6, 2007) автором були оприлюднені основні результати дослідження гносеологічних коренів та антології порушеної проблеми, а також дана характеристика доктринальним підходам керівництва НАТО і Європейського союзу, детально розкриті концептуальні положення доктрин Сполучених Штатів Америки, Федеративної Республіки Німеччини, Французької Республіки до інформаційно-психологічної війни як організаційної форми військово-політичної практики конфліктної взаємодії з опонентами у міжнародних відносинах.

Детальніше...

Інформаційно-психологічна війна епохи глобалізації (Частина 2. Доктринальні підходи Європейського союзу, ФРН і Французької Республіки)

Рейтинг користувача:  / 0

У попередньому номері автором були оприлюднені основні результати дослідження гносеологічних коренів та антології порушеної проблеми, а також дана характеристика доктринальному підходу правлячих кіл Сполучених Штатів Америки до інформаційно-психологічної війни як організаційної форми військово-політичної практики конфліктної взаємодії з опонентами у міжнародних відносинах.

Детальніше...

Інформаційно-психологічна війна епохи глобалізації (Частина 1. Гносеологічні корені та антологія проблеми, доктринальний підхід Сполучених Штатів Америки

Рейтинг користувача:  / 0

«Простір – це енергія. Геополітика вивчає перерозподіл енергії на території планети в поняттях кордонів і національних інтересів...

ЦРУ займається передбаченням майбутнього не стільки для того, щоб попереджати про неприємності, котрі очікуються, а для того, щоб творити це майбутнє в напрямку, сприятливому для Сполучених Штатів Америки...»

Досье секретных служб. – № 1. – 2000. – С. 14

Детальніше...

Ukrainian English French German Polish Russian